Trung Nguyên's Blog

Thu04152021

Last update18:29:07

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Back CÁC DỊCH VỤ Khách sạn - Nhà nghỉ

Danh sách Khách sạn - Nhà nghỉ

Danh sách Khách sạn - Nhà nghỉ
STT Tên khách sạn Địa chỉ Số điện thoại
1 Khách sạn Sunny*** Số nhà: 40, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063.828.888
2 Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh (Giao Tế) Phố Hoàng Như, phường Hợp Giang

02063851.023

0912.477.049

3 Khách sạn  Bằng Giang ** Số 00, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063 853.431
4 Khách sạn 89 * Số nhà 89, phố Vườn Cam, tổ 25, phuờng Hợp Giang 0206 3882 589 - 0916 336 489
       
6 Khách sạn Tây Giang ** Tổ 22, đường 03-10, phường Sông Bằng

02063952952

0912464903

7 Khách sạn Thành Loan ** Số 131, tổ 23, phường Hợp Giang 02063 857 026  0913 252 863
8 Khách sạn Đức Trung *** Số 085, Phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang 02063.853.424 0915.900.855
9 Khách sạn 688  ** Số 68, đường 03-10, phường Sông Bằng

02063952368

01296612888

10 Khách sạn Á Đông ** Tổ 6, phường Ngọc Xuân

02063888889

0982906898

11 Khách sạn Huy Hoàng * Số 215, đường Phai Khắt Nà Ngần, Tổ 10, phường Sông Hiến

02063855263

0912932888

12 Khách sạn Kỳ Diệu * Tổ 15, đường 03-10, phường Sông Bằng

02063752368

0972669666

13 Khách sạn Hoa Việt * Số 14, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063.828.688
14 Khách sạn Linh Thắm * Tổ 12, Phường Đề Thám

02063 750 893

0983.750.893

15 Khách sạn Hương Sen * Số nhà 100, tổ 31, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0206 3854654  0983256176
16 Khách sạn Hải Âu * Số nhà 149, tổ 32, phố  Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063.858.467 02066.550.590 01689.158.222
17 Khách sạn Hoàng Anh * Số nhà 131, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063.858.969 0983963889
18 Khách sạn Thành Đạt Số nhà 051A, tổ 19, đường 03-10, phường Sông Bằng

02063854123

01235814665

19 Khách Sạn Gia Phú Tổ 5, phường Đề Thám 02063.888.883
20 Khách sạn Hoàng Lâm Số nhà 065, Tổ 9, phường Sông Hiến

02063828789

01662344848

21 Khách sạn Quỳnh Hương Tổ 10, Đường Phai Khắt Nà Ngần, phường Sông Hiến

02063.882.868

0986029208

22 Khách sạn Mangan Tổ 4, đường Lê Lợi, phường Sông Bằng

02063828898

0986264646

23 Khách sạn Trung Thành Số nhà 036, tổ 23, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 0946.852.748
24 Khách sạn Điện lực Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang 02063.853.157
25 Khách sạn Thêm Sang Phố Vườn Cam, phường Hợp Giang 02063.853.478
26 Khách sạn Vị Hoàng Số nhà 09, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang 02063.857.176
27 Khách sạn Hùng Thịnh Đường Lê Lợi, phường Sông Bằng 02063.854.186
28 Khách sạn Trung Anh Đường Đông Khê, phường Tân Giang 02063.857.324
29 Khách sạn Rạng Đông Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063.852.707
30 Khách sạn Hoàng Gia Đường Lê Lợi, phường Sông Bằng 02063.858.168
31 Khách sạn Bắc Lâm Phố Hoàng Như, phường Hợp Giang 02063.851.289
32 Khách sạn Ngọc Sơn Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063.852.658
33 Khách sạn Hoàng Long Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063.852.477
34 Khách sạn Thanh Trung Phố Cũ, phường Hợp Giang 02063.853.513
35 Khách sạn Phương Dung 037 Tổ 17-Nước Giáp-Hợp Giang-TP Cao Bằng   02063.881.668

KHÁCH SẠN - NHÀ NGHỈ CÁC HUYỆN

STT Tên khách sạn - nhà nghỉ Địa chỉ Số điện thoại
    Huyện Phục Hòa  
1 Nhà nghỉ Kim Thái Pò Tập, thị trấn Tà Lùng 02063.824.114
2 Nhà nghỉ Trung Đức Thị trấn Tà Lùng 02063.824.124
3 Nhà nghỉ Ngọc Linh Thị trấn Tà Lùng 0167.3863.972
4 Nhà nghỉ Sao Mai Thị trấn Hòa Thuận 02066.299.166
    Huyện Trùng Khánh  
5 Khách sạn Đình Văn Thị trấn Trùng Khánh 0915.027.374
6 Nhà nghỉ Minh Đức Tổ 2, thị trấn Trùng Khánh 02063.826.588
7 Nhà nghỉ Hoàn Lê Tổ 5, thị trấn Trùng Khánh 01695.735.355
    Huyện Hạ Lang  
8 Nhà nghỉ Minh Vân Thị trấn Thanh Nhật 02063.830.559
9 Nhà nghỉ Hoa Hồng Thị trấn Thanh Nhật

0983.090.282

0984.135.052

    Huyện Nguyên Bình  
10 Khách sạn Thiên Phú Tổ 4, khu B, thị trấn Nguyên Bình 02063.872.899
11 Nhà Nghỉ Phja Bjoóc Số 31B, khu Bình Minh, thị trấn Nguyên Bình 02063.872.172
12 Nhà nghỉ Phja Oắc Thị trấn Tĩnh Túc 02063.607.775
13 Nhà nghỉ Sơn Đông Ngã ba Phja Đén, thị trấn Tĩnh Túc 0945.686.802
    Huyện Thạch An  
14 Nhà nghỉ Thiên Việt Nà Báng, thị trấn Đông Khê 0986.262.196
15 Nhà nghỉ Bảo Vân Nà Báng, thị trấn Đông Khê 0166.685.8686
16 Nhà nghỉ Oanh Yến Khu 1, thị trấn Đông Khê 0982.892.848
17 Nhà nghỉ Mai Yến Khu 1, thị trấn Đông Khê 02062.244.360
    Huyện Bảo Lạc  
18 Khách sạn Thùy Dương 1 Khu 1, thị trấn Bảo Lạc

02062.212.238

0982.853.411

19 Khách sạn Thùy Dương 2 Khu 9, thị trấn Bảo Lạc  
20 Khách sạn Sông Gâm Khu 11, thị trấn Bảo Lạc 02063.870.269
21 Khách sạn Đức Tài Khu 2, thị trấn Bảo Lạc

02063.870.271

0982.853.271

    Huyện Bảo Lâm  
22 Nhà nghỉ Việt Tuấn Khu 4, thị trấn Pác Miầu 02063.885.698
23 Nhà nghỉ Minh Đức Khu 4, thị trấn Pác Miầu 02063.885.858
24 Nhà nghỉ Hồng Hưng Khu 3, thị trấn Pác Miầu 02063.885.140
25 Nhà nghỉ Thảo Hồng Khu 3, thị trấn Pác Miầu 02063.885.152
26 Nhà nghỉ Minh Long Khu 3, thị trấn Pác Miầu 01255.702.742
27 Nhà nghỉ Lê Chi Khu 2, thị trấn Pác Miầu 0915.046.790
28 Nhà nghỉ Bảo Lâm Khu 2, thị trấn Pác Miầu 0974.524.801
    Huyện Hòa An  
29 Nhà nghỉ Minh Loan Khu giữa, thị trấn Nước Hai 02063.506.777
30 Nhà nghỉ Quang Ánh Bản Vạn 2, xã Bế Triều

02063.508.514

01234206008

31 Nhà nghỉ Thùy Châu Khu giữa 1, thị trấn Nước Hai 02063.860.173
    Huyện Thông Nông  
32 Nhà nghỉ Hoàng Trang Thị trấn Thông Nông 0912.100.161
    Huyện Hà Quảng  
33 Nhà nghỉ Tuấn Hà Thị trấn Xuân Hòa 02062.862.202
34 Nhà nghỉ Hồng Minh Thị trấn Xuân Hòa 02062.862.166
    Huyện Quảng Uyên  
35 Khách sạn Duy Hương Phố Hòa Chung, thị trấn Quảng Uyên 02063.266.888
    Huyện Trà Lĩnh  
36 Nhà nghỉ Đồng Luân Khu 1, thị trấn Hùng Quốc

02063.800.068

0982.014.909

37 Nhà nghỉ Quang Dũng Số nhà 26, Nà Khoang,Thị trấn Hùng Quốc 01669872234
38 Khách sạn Thang Hen Tổ 2, thị trấn Hùng Quốc 01665707717


Tổng hợp

caytuyet re

dailien

tacnghiep re