Trung Nguyên's Blog

Fri04102020

Last update07:07:36

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Back LỊCH SỬ Sẽ có đường, trường học mang tên Thiếu tướng Lê Quảng Ba

Sẽ có đường, trường học mang tên Thiếu tướng Lê Quảng Ba

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1437/UBND-VX ngày 16/5/2017 về việc đặt tên 01 con đường và 01 trường học mang tên Lê Quảng Ba.


Thiếu tướng Lê Quảng Ba.

Thiếu tướng Lê Quảng Ba (1914 - 1988) tên thật là Đàm Văn Mông; dân tộc Tày; quê xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ông là một trong những người đã đưa Hồ Chí Minh từ Trung Quốc về nước đầu năm 1941, chịu trách nhiệm nơi ăn, chốn ở, nơi họp và bảo vệ Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8. Năm 1959, Lê Quảng Ba được phong Thiếu tướng. Ông trở thành vị Tướng người dân tộc Tày đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam và là Tư lệnh đầu tiên của Quân khu Việt Bắc (Quân khu I hiện nay – đóng ở Thái Nguyên).

Xét đề nghị của UBND huyện Hà Quảng về việc đặt địa danh 01 con đường và 01 trường học mang tên Lê Quảng Ba; ý kiến đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa tên ông Lê Quảng Ba vào ngân hàng tên để xem xét đặt tên đường, phố trong thời gian tới.

UBND huyện Hà Quảng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lựa chọn một trong các trường học trên địa bàn xã Sóc Hà để tiến hành các thủ tục đổi tên, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Việc đặt tên đường và trường học theo tên của vị tướng có công đối với quê hương, đất nước mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống, tình yêu và lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Báo Cao Bằng

caytuyet re

dailien

tacnghiep re