Trung Nguyên's Blog

Thu04092020

Last update06:48:30

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Back LỊCH SỬ Đổi thay nơi “Đại bản doanh” Chiến dịch Biên giới 1950

Đổi thay nơi “Đại bản doanh” Chiến dịch Biên giới 1950

Chúng tôi đến thăm nhà ông Lã Văn Ho, làng Tà Phầy Nưa (nay là xóm Đà Vỹ Trên), xã Quốc Phong (Quảng Uyên), nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên giới năm 1950. Tại đây, từ ngày 09 - 12/9/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp duyệt kế hoạch Chiến dịch Biên giới 1950. Trước đó, từ tháng 7/1950, theo quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy mặt trận biên giới được thành lập do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng trực tiếp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư đã làm việc tại đây.

Nhà ông Lã Văn Ho, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Biên giới ở và làm việc (từ ngày 9 - 12/9/1950).

Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên giới là ngôi nhà sàn 3 gian vững trãi dựa lưng vào núi đá, như trường tồn với thời gian, đến nay cơ bản vẫn còn nguyên trạng di tích gốc, với hệ thống cột, kè đá, mặt sàn gỗ... Ông Lã Văn Thảo (con ông Lã Văn Ho) bộc bạch, khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông rất xúc động. Nén nỗi buồn đau, ông nhớ lại: Trong khoảng thời gian gần 1 tháng (từ đầu tháng 8 đến ngày 12/9/1950), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở và làm việc tại nhà, tôi thấy Đại tướng luôn phải họp bàn việc quân, bận rộn, đăm chiêu suy nghĩ. Đã 63 năm qua, tôi không thể nào quên gương mặt hiền từ, nhân hậu, dễ gần của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên giới và nhiều địa điểm khác của huyện Quảng Uyên đã diễn ra nhiều hội nghị quan trọng chuẩn bị mọi mặt cho chiến dịch, nhất là xác định phương án tác chiến. Ngày 16/8/1950, tại Sở Chỉ huy Chiến dịch đã diễn ra cuộc họp liên tịch giữa Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch, mở rộng tới một số trưởng phòng của ba cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Tổng cục cung cấp, nhằm trao đổi vấn đề nên đánh Cao Bằng hay đánh Đông Khê. Sau khi cân nhắc kỹ mọi mặt, hội nghị xác định phương án tác chiến mới là “đánh điểm, diệt viện”, tập trung lực lượng tiêu diệt Đông Khê, đồng thời tiêu diệt quân tiếp viện, đặc biệt là quân dù. Sau đó tập trung lực lượng tiêu diệt Thất Khê”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Sở Chỉ huy Chiến dịch, Người đã ở và làm việc tại nhà ông Lã Văn Ho. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo phần tác chiến do Hội nghị Đảng ủy mặt trận thông qua ngày 16/8/1950 và trực tiếp phê chuẩn quyết tâm của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Chiến dịch Biên giới 1950 toàn thắng, ta đã tiêu diệt và bắt sống 8.300 tên địch, tiêu diệt 10 tiểu đoàn; giải phóng 35 vạn dân với diện tích 4.500 km2, thu trên 3.000 tấn vũ khí, xe ô tô và quân trang, quân dụng của địch. Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khai thông, phá thế bao vây căn cứ địa Việt Bắc với các nước bè bạn trên thế giới. Thắng lợi này đã làm thay đổi cục diện chiến trường giữa ta và Pháp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ trước khi vào Chiến dịch Biên giới năm 1950, tại nhà ông Lã Văn Ho.

Hôm nay, xóm Đà Vĩ Trên - nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên giới 1950 năm xưa nói riêng và xã Quốc Phong nói chung, nhân dân vẫn tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chung lòng thi đua lao động sản xuất, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển KT - XH, xóa đói giảm nghèo. Ông Hoàng Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quốc Phong cho biết: Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã hết sức bàng hoàng, thương tiếc vô hạn. Nơi đây, 63 năm về trước được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp đến làm việc và trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Biên giới. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 20 %; nhân dân đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tỷ lệ áp dụng giống mới đạt trên 90%; bình quân lương thực đạt 700 kg/người/năm. 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Xã đã đạt 3 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Xã Quốc Phong (Quảng Uyên) được chọn là xã An toàn khu. Xã đang triển khai xây dựng Đề án đầu tư phát triển KT - XH, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử tại xã vùng An toàn khu giai đoạn 2014 - 2020. Trước đó, xã hoàn thành hồ sơ khoa học đề nghị là xã An toàn khu trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, góp phần bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc...

--
Hoài Nam
Báo Cao Bằng

caytuyet re

dailien

tacnghiep re