Trung Nguyên's Blog

Thu01212021

Last update04:05:52

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Back LỊCH SỬ Trấn Cao Bằng xưa - tỉnh Cao Bằng nay (Bài 12)

Trấn Cao Bằng xưa - tỉnh Cao Bằng nay (Bài 12)

Bài 12: Hoàng Thắng Hứa cùng triều đình kiên quyết chống quân Nguyên - Mông

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên -  Mông xâm lược, nhân dân Cao Bằng đã góp nhiều công sức vào cuộc kháng chiến ấy, đặc biệt nổi bật là vai trò lãnh đạo, liên kết nhân dân các khê động của nhân vật lịch sử Hoàng Thắng Hứa.

 
Thác Bản Giốc Cao Bằng - Ảnh: Trung Nguyên  

Khi quân Nguyên - Mông đưa quân sang xâm lược nước ta, trong cuộc kháng chiến lần thứ 2 (1285), dưới sự lãnh đạo của vua Trần Nhân Tông và chỉ huy tài tình của Trần Hưng Đạo, ở Quảng Nguyên (Cao Bằng), tiếp chỉ của triều đình, thủ lĩnh châu Thượng Lang là Hoàng Thắng Hứa trực tiếp lãnh đạo quân sĩ đánh giặc ngay tại biên giới, góp phần ngăn bước tiến quân của chúng. Đặc biệt, từ năm 1291 trở đi, nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa đã phát triển rất mạnh mẽ cả về lực lượng (hàng vạn người) lẫn địa bàn hoạt động (gồm vùng Quảng Tây - Trung Quốc và một số tỉnh vùng Đông Bắc của Việt Nam). Nghĩa quân của Hoàng Thắng Hứa nhiều lần tấn công và chiếm đóng Ung Châu khiến cho quan quân nhà Nguyên ở Ung Châu không thể chế ngự được. 

Trước tình hình đó, Hốt Tất Liệt phải cử Lưu Quốc Kiệt là một tên tay sai hung hãn (người Nữ Chân, nay là Mãn Châu), được Hốt Tất Liệt phong làm dũng sĩ thứ hai, nên gọi là Lưu Nhị Bạt Đô đem quân đi chống giữ. Tuy nhiên, Lưu Quốc Kiệt cũng không ổn định được tình hình, bởi mỗi khi yếu thế, Hoàng Thắng Hứa lại cho quân rút về châu Thượng Tư Lang hoặc các căn cứ khác bên Đại Việt. Quân Nguyên - Mông không dám vượt sang truy kích. Khi quân Nguyên rút đi, Hoàng Thắng Hứa lại cho quân sang đánh chiếm Quảng Tây. Cứ như vậy, nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa đã gây rất nhiều khó khăn cho quan quân nhà Nguyên.

 Nhận thấy dùng quân sự khó có thể dập tắt được ý chí kiên quyết của cuộc khởi nghĩa do Hoàng Thắng Hứa lãnh đạo nên năm 1292, Hốt Tất Liệt đã dùng chính sách ngoại giao bằng cách cử sứ thần Trương Lập Đạo sang Đại Việt để đưa chiếu thư. Theo Quan Bình Chương là Lưu Nhị Bạt Đô đánh yên giặc Hoàng Thắng Hứa rồi gửi cho vua An Nam thì trước đó, Lưu Nhị Bạt Đô Lưu Quốc Kiệt đã 2 lần gửi thư sang Đại Việt vào ngày 8/11/1292 và ngày 21/2/1293. Trong bức thư thứ ba, Lưu Quốc Kiệt cho biết thêm về châu Thượng Tư (Cao Bằng): Ôi đất Thượng Tư (chỗ ở của Thắng Hứa) cắt lấy bề dài vá qua bề ngang, không đến 200 dặm vuông; kể cả nhà, đếm từng người, không đầy 5.000  nóc nhà, chỉ là một ổ giặc ẩn nấp mà Chấp sự (chỉ vua Trần) lại viện trợ cho chúng nó.

Sứ thần Trương Lập Đạo sang Đại Việt, ngoài việc được vào chầu vừa đưa chiếu thư vừa để thực hiện âm mưu dụ vua Trần, một mục đích quan trọng hơn nữa của nhà Nguyên lúc này là yêu cầu triều đình nhà Trần ngăn chặn không cho nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa đánh sang đất Nguyên. Vì giữ thể diện nên trong chiếu thư, nhà Nguyên không đề cập đến vấn đề này mà sứ Nguyên phải trao đổi trực tiếp nhưng cũng không đem lại kết quả, buộc Hốt Tất Liệt lại phải cử một đoàn sứ thần khác do Lương Tằng và Trần Phu cầm đầu sang nước ta một lần nữa để thuyết phục. Bên cạnh đó, viên tướng trực tiếp cử đi đánh dẹp Hoàng Thắng Hứa là Lưu Quốc Kiệt cũng 3 lần gửi thư sang triều đình, trách nhà Trần dung túng, viện trợ cho nghĩa quân Hoàng Thắng Hứa và yêu cầu ta bắt Hoàng Thắng Hứa giao cho chúng. Mọi yêu cầu của nhà Nguyên đều bị vua Trần từ chối, viện cớ là không biết và không can dự vào việc ngoài biên. Sau chiến tranh với Đại Việt, thế và lực của nhà Nguyên ngày càng sa sút nghiêm trọng, tạo điều kiện cho nghĩa quân của Hoàng Thắng Hứa tiếp tục tồn tại, bảo vệ biên viễn và phát triển mạnh trong 30 năm nữa (tức đến năm 1323) mới chấm dứt.

Mưu đồ đánh chiếm và thu phục Đại Việt nói chung, đánh dẹp căn cứ của Hoàng Thắng Hứa nói riêng của đế chế Nguyên - Mông hoàn toàn bị tan rã vào ngày 18/2/1294, khi Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt chết. Người kế vị là Nguyên Thành Tông đã quyết định hạ lệnh bãi binh.  

Với vị trí là miền đất phên giậu của quốc gia Đại Việt, trong các thế kỷ XI - XIV, đồng bào các dân tộc Cao Bằng cùng Hoàng Thắng Hứa đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến chống Tống, chống Nguyên - Mông giành thắng lợi, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng ở vùng biên viễn của Tổ quốc.

Đinh Ngọc Viện

caytuyet re

dailien

tacnghiep re