Slide05.jpg

Thành phố Cao Bằng có bao nhiêu "Nà"?

Hôm nay chúng ta cùng nhau thống kê xem ở Thành phố Cao Bằng mình có bao nhiêu Nà nhé.
I. Phường Hợp Giang: không có
 
II. Phường Sông Bằng:
 
1. Nà Cạn
2. Nà Kọn
 
III. Phường Tân Giang:
 
1. Nà Phía
 
IV. Phường Sông Hiến:
 
1. Nà Cáp
2. Nà Toòng
 
V. Phường Đề Thám:
 
1. Nà Toàn
2. Nà Quác
3. Nà Tanh
 
VI. Phường Ngọc Xuân:
 
1. Nà Pế
2. Nà Kéo
3. Nà Lum
4. Nà Pác
5. Nà Bám
6. Nà Sang
7. Nà Cói
 
VII. Phường Duyệt Trung:
 
1. Nà Danh
2. Nà Choóng
3. Nà Mạ
4. Nà Màn
5. Nà Kéo
6. Nà Gà
7. Nà Thỏ
8. Nà Thơm
9. Nà Đoỏng
10. Nà Lủng
 
VIII. Phường Hòa Chung:
 
1. Nà Gà
2. Nà Lắc
3. Nà Chướng
4. Nà Hoàng
5. Nà Rụa
 
IX. Xã Chu Trinh:
 
1. Nà Tâu
2. Nà Sảo
3. Nà Dìa
4. Nà Chang
 
X. Xã Hưng Đạo: Không có
 
XI. Xã Vĩnh Quang:
 
1. Nà Luông
2. Nà Mạ
3. Nà Chiêm
 
Thống kê trên có thể chưa đầy đủ, ai biết thì bổ sung vào nhé.
Ngoài ra còn có nhiều Nà ở các huyện nữa. Hôm nào rảnh rỗi thống kê tiếp cho anh em tham khảo.
Slide06.jpg
Slide04.jpg
Slide11.jpg
Slide01.jpg