Slide05.jpg

Khu di tích Hồ Chí Minh tại phố Vườn Cam, Thị xã Cao Bằng

Các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng gồm 15 điểm di tích được xếp hạng, trong đó, tại Thị xã có 4 di tích. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn Cam (Thị xã) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc 3 ngày vào tháng 2/1961.

Khu di tích Hồ Chí Minh tại phố Vườn Cam, Thị xã Cao Bằng

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố Vườn Cam (Thị xã).

 Toàn bộ khu vực này, trong những năm 1955 - 1965, Tỉnh uỷ chuyển từ nơi sơ tán ở huyện Hoà An về đóng trụ sở tại đây.

Ngày 19/2/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên thăm Cao Bằng. Cùng đi với Người có các đồng chí: Tố Hữu, Lê Quảng Ba, Nguyễn Khai và một số cán bộ bảo vệ của Trung ương và của Khu tự trị Việt Bắc. Đến Cao Bằng, Bác và các đồng chí trong đoàn đã ở và làm việc tại trụ sở Tỉnh uỷ Cao Bằng.

Buổi chiều cùng ngày, Người đã đứng trước sân của Tỉnh uỷ nói chuyện với hơn 400 thanh niên tự vệ, Công an Thị xã. Sau đó, Người đã gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ lão thành có công với nước. 19h tối cùng ngày, Hồ Chủ tịch đã nói chuyện, thăm hỏi ân cần với các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, thủ trưởng các ngành tại hội trường Tỉnh uỷ.

Sáng ngày 20/2/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên thăm Khu di tích lịch sử Pác Bó (Hà Quảng). Chiều cùng ngày, Người rời Pác Bó về nghỉ tại Tỉnh uỷ Cao Bằng. Tại đây Người đã viết bài huấn thị quan trọng đối với nhân dân các dân tộc Cao Bằng.

Sáng 21/2/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện, huấn thị với đồng bào các dân tộc Cao Bằng tại sân vận động Thị xã. Trong bài nói chuyện của Người có đoạn: "Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc...". Sau buổi mít tinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí trong đoàn rời Cao Bằng về thủ đô Hà Nội.

Tháng 6/1988, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố Vườn Cam (Thị xã) được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia.

 
Ngân Hà
Slide09.jpg
Slide06.jpg
Slide11.jpg
Slide09.jpg